Ondersteun Ons

Wat kunt u doen?

Voor dit en alle andere toekomstige projecten is geld nodig. Door uw bijdrage draagt u bij tot een beter leven voor kinderen die erg weinig kans hebben op een goede toekomst. 
Als u een bijdrage over wilt maken is die meer dan welkom op rekeningnummer
                            NL 83 RABO 0160370019   t.n.v. STG Chengetai Children. 
Uw donatie gaat zonder tussenkomst van onnodige schakels rechtstreeks naar de projecten. Op die manier blijft er geen geld aan de strijkstok hangen. Daar staan wij voor.
Uiteraard kunnen bedrijven ons ook ondersteunen, neem gerust contact op met ons. Denk aan kerstmarkten, vakantietoelage, projecten etc.

Namens al die kinderen, dank u wel.