Inschrijving KvK

De stichting staat sinds 22 december 2010 onder nummer 51503719 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De acte van inschrijving is bij het secretariaat opgeslagen.