Jaarverslagen

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2023

Het Jaarverslag 2023 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2023

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2022

Het Jaarverslag 2022 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2022

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2021

Het Jaarverslag 2021 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2021

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2020

Het Jaarverslag 2020 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2020

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2019

Het Jaarverslag 2019 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2019

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2018

Het Jaarverslag 2018 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2018

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2017

Het Jaarverslag 2017 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2017

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2016

Het Jaarverslag 2016 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2016

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2015

Het Jaarverslag 2015 kan gedownload worden als PDF-Document: Jaarverslag 2015

Secretarieel en financieel Jaarverslag 2014


Woord vooraf

We kijken terug op een mooi jaar. 2014 was een betrekkelijk rustig jaar. Alle zaken lopen en beginnen hun beslag te krijgen. In dit verslag leest u wat de stichting dit jaar gedaan heeft, wat er aan donaties is binnengekomen en wat er met uw geld gedaan is.

Het verslag

Het eerste wat er in 2014 gebeurde was de overhandiging van de cheque van basisschool Den Dijk uit Odiliapeel. Zij hadden de opbrengst van de kerstmarkt gedoneerd aan onze stichting. Er was een geweldig bedrag bij elkaar gebracht. Het bedrag werd bekend gemaakt in bijzijn van alle kinderen en leerkrachten van de basisschool. Met een spel kwam het bedrag er uiteindelijk staan. Daarna werd de cheque officieel overhandigd aan één van onze bestuursleden. Het was een prachtige manier om het jaar mee te beginnen. In de eerste vergadering van 2014 hebben we het voorgaande jaar afgesloten. Het jaarverslag is besproken, het financiële verslag kritisch doorgenomen, zowel van onze stichting als van de Chengetai Children Trust en de begroting onder de loep genomen. Daarmee namen we ook de stap om naar het nieuwe jaar te gaan kijken en wat we dit jaar wilden gaan doen. In 2014 hebben we de wervingsbrief verder aangescherpt. Met deze brief willen we onze stichting nog meer onder de aandacht brengen. Ook dit jaar hebben we deze brief naar scholen in de regio gestuurd. Zo willen we onze naamsbekendheid vergroten maar zeker ook meer donaties ontvangen uit bijv. kerstacties. Helaas heeft dit nog weinig respons opgeleverd.

Als stichting hebben we ons aangemeld bij de website: ‘Yes, we care’. Op deze site zijn stichtingen en organisaties te vinden die zich inzetten voor anderen. Op deze manier hopen we meer bekendheid te krijgen en daardoor natuurlijk meer donaties te ontvangen. Ook hebben wij ons aangemeld bij de Peel Missie Tour. Deze organisatie was op zoek naar goede doelen. Jammer genoeg zijn wij niet uitgekozen voor dit jaar. Dit is te begrijpen want kleine projecten, zoals de onze,  hebben bij mensen in hun eigen omgeving de aandacht.
Ook in 2014 hebben we weer donaties en giften mogen ontvangen. Hierdoor hebben we dit jaar ons doel kunnen bereiken en de kinderen wederom voldoende financiële ondersteuning kunnen bieden.

We hebben ook gesproken met onze ambassadeur. We wilden kijken hoe we de band konden versterken en hoe de verwachtingen over en weer waren. Samen hebben we hierover afspraken gemaakt en we houden elkaar natuurlijk op de hoogte van alles wat er gebeurd.Op de Schapendag waren we dit jaar ook weer aanwezig met onze boekenkraam. Het weer was goed, de bezoekers vrolijk en wij hadden er weer zin in. Dat leverde weer een mooie opbrengst op. De firma Selten, glas-, schilder-, en decoratiewerken heeft daar in het bijzonder aan bijgedragen.

In het najaar van 2014 was Jos Martens op bezoek in Nederland. Een mooie gelegenheid om even bij te praten en te horen hoe het met de kinderen gaat. We horen zijn trots als het over deze kinderen gaat en dat doet goed. Alle kinderen werken hard aan hun toekomst, ieder op hun eigen manier. Goed om te horen dat zij in hun thuisland hun draai gevonden hebben. Dit is allemaal te volgen via onze Facebook-pagina. Een prachtige ontmoeting die ons weer inspireerde om door te gaan met ons werk. In de laatste vergadering van 2014 hebben we afscheid genomen van één van onze bestuursleden. Wij danken haar voor de inzet bij de oprichting van onze stichting en de eerste beginjaren. Door dit vertrek is de bestuurssamenstelling veranderd en zijn de taken opnieuw verdeeld.

Dit was het jaar 2014 in het kort. We kijken terug op een inspirerend jaar waarin mooie stappen gezet zijn. Zowel door de stichting als door de kinderen. Want voor hen doen we het: kansarme kinderen mogelijkheden geven om hun eigen toekomst vorm te geven.

Tot slot rest ons alle donateurs heel hartelijk te danken voor hun steun in het afgelopen jaar. We hebben samen al veel bereikt. We hebben gehoord hoe belangrijk ons werk en dat van Jos en Everjoyce is. Dat stimuleert om door te gaan met dit mooie werk. Dat kunnen we met uw steun!

Toelichting bij het financiële verslag

Cijfers zijn cijfers en zonder toelichting kun je er allerlei waarden aan geven. Wij doen dat gemakshalve voor u. Een behoorlijke inkomstenpost komt van onze donateurs die structureel per maand/kwartaal onze stichting ondersteunen.  U ziet dat de inkomsten zonder al te veel vaste lasten rechtstreeks naar de Chengetai Children Trust in Zuid-Afrika gaan. De trust geeft dat geld uit aan voeding, medische kosten, schoolgeld, uniformen, huisvesting, energiekosten, en kleding.

Inmiddels zijn er 5 kinderen woonachtig in Zimbabwe. Voor veel kinderen is onderwijs alleen haalbaar als zij op internaat zitten. Deze 5 kinderen hebben hun plekje daar gevonden. Zo kunnen de kinderen de band met Zimbabwe behouden.

  Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2014
  Inkomsten Uitgaven  
Saldo 1-1-2014  €       141,21 Chengetai Children Trust  €   20.200,00
Inkomsten van Donateurs Activiteiten en Giften  €   20.676,87 Bankkosten  €        183,43
saldo 31-12-2014  €        434,65
Totaal  €   20.818,08 totaal  €   20.818,08

Mede namens deze kinderen danken wij u nogmaals en hopen ook op uw steun in 2015.

Odiliapeel

januari 2015


Secretarieel en financieel Jaarverslag 2013


Woord vooraf

Met trots kijken we terug op het jaar 2013. Een jaar waarin veel gebeurd is. We zijn verder gegaan op de ingeslagen weg. De administratieve zaken hebben hun afronding gekregen en we zijn ons nadrukkelijker bezig gaan houden met het werven van donateurs en het onder de aandacht brengen van onze stichting. In dit verslag leest u wat de stichting dit jaar gedaan heeft, (wat er aan donaties is binnengekomen en wat er met uw geld gedaan is.)

Het verslag

In de eerste vergadering van 2013 hebben we het voorgaande jaar afgesloten. Het jaarverslag is besproken, het financiële verslag kritisch doorgenomen (zowel van onze stichting als van de Chengetai Children Trust) en de begroting onder de loep genomen. Daarmee namen we ook de stap om naar het nieuwe jaar te gaan kijken en wat we dit jaar wilden gaan doen.

De administratieve kant moet dit jaar voltooid worden. In het huishoudelijk reglement en het meerjarenbeleidsplan worden de puntjes op de i gezet en vastgesteld. In het begin van het jaar waren er problemen met onze site. Hierdoor is er minder op de site gezet dan we graag zouden willen. Halverwege het jaar was dit opgelost. De site werd aangepast zodat we voldoen aan de nieuwe regels voor ANBI.  Vanaf dit jaar zijn we ook actief op Facebook. De pagina wordt actief bijgehouden. Hierop worden regelmatig verhalen en foto’s geplaatst over de kinderen die door de stichting ondersteund worden. Hierdoor is voor iedereen te volgen hoe het met hen gaat en hoe ze zich ontwikkelen. Het is direct zichtbaar wat er met de donaties gedaan wordt. Deze pagina is voor iedereen te lezen, ook als je geen Facebook-account hebt. (www.facebook.com/StichtingChengetaiChildren)

In 2013 hebben we gewerkt aan een wervingsbrief waarmee we onze stichting nog meer onder de aandacht kunnen brengen. Deze brief hebben we naar scholen en bedrijven in de regio gestuurd. Zo willen we onze naamsbekendheid vergroten maar zeker ook meer donaties ontvangen uit bijv. kerstacties. Helaas heeft dit nog weinig respons opgeleverd.

Ook dit jaar hebben we weer speciale giften mogen ontvangen. Het is bijzonder om te ervaren dat er, naast de vaste donateurs, nog eens extra aan ons gedacht wordt. Hier werden we even stil van.

In maart waren Jos en Everjoyce Martens in Nederland. Zij hebben ons bijgepraat over de kinderen. Ze vertelden open en enthousiast over de ontwikkelingen op allerlei gebied: sociaal, school, emotioneel en de gezondheid van de kinderen. Mooie, grappige en ontroerende verhalen passeerden de revue. Maar ook waar hun zorgen liggen. We hebben uit de eerste hand gehoord wat er allemaal al met alle donaties is bereikt maar ook wat er nog te doen is. Dit is allemaal te volgen via onze Facebook-pagina. Een prachtige ontmoeting met betrokken mensen die met hart en ziel gaan voor deze kinderen. Dan kunnen wij niet anders dan hen ondersteunen daarin.

Op de Schapendag waren we dit jaar ook weer aanwezig met onze boekenkraam. Het weer was goed, de bezoekers vrolijk en wij hadden er weer zin in. Dat leverde een hele mooie opbrengst op. De firma Selten, glas-, schilder-, en decoratiewerken heeft daar in het bijzonder aan bijgedragen.

In de laatste vergadering van 2013 hebben we afscheid genomen van één van onze bestuursleden. Wij danken de secretaris voor de inzet bij de oprichting van onze stichting en de eerste beginjaren. Door dit vertrek is de bestuurssamenstelling veranderd, de taken zijn opnieuw verdeeld en ook het adres van onze stichting is veranderd. (Zie hiervoor de site en onze folders.)

Aan het einde van het jaar werden we nog verrast door basisschool Den Dijk uit Odiliapeel. Zij hadden onze stichting uitgekozen als goed doel voor dit jaar. Hiervoor werd een kerstmarkt georganiseerd. Op de markt waren hele mooie werken van de kinderen van Den Dijk te koop. Er was zelfs een restaurant waar allerlei heerlijkheden te koop waren. Een zeer sfeervolle markt. Aan het begin van het nieuwe jaar wordt de opbrengst bekend gemaakt.

Dit was het jaar 2013 in vogelvlucht. We kijken terug op een inspirerend jaar waarin mooie stappen gezet zijn. Zowel door de stichting als door de kinderen. Want voor hen doen we het: kansarme kinderen mogelijkheden geven om hun toekomst vorm te geven.

Tot slot rest ons alle donateurs heel hartelijk te danken voor hun steun in het afgelopen jaar. We hebben samen al veel bereikt. We hebben gehoord hoe belangrijk ons werk en dat van Jos en Everjoyce is. Dat stimuleert om door te gaan met dit mooie werk. Dat kunnen we met uw steun!

Toelichting bij het financiële verslag

Cijfers zijn cijfers en zonder toelichting kun je er allerlei waarden aan geven. Wij doen dat gemakshalve voor u. Een behoorlijke inkomstenpost komt van onze donateurs die structureel per maand/kwartaal onze stichting ondersteunen. Speciale giften zijn extra donaties door derden naast onze vaste donateurs.

U ziet dat de inkomsten zonder al te veel vaste lasten rechtstreeks naar de Chengetai Children Trust gaan. De trust geeft dat geld uit aan voeding; medicijnen; schoolgeld; uniformen; huisvesting; energiekosten; kleding en extra huishoudelijke hulp. Vooral dat laatste is eg belangrijk om ervoor te zorgen dat een gezin met extra kinderen goed blijft draaien. Die extra huishoudelijke hulp is overigens afkomstig uit Zimbabwe. Haar loon gebruikt zij om familie in Zimbabwe te ondersteunen. Jullie steun gaat op die manier verder dan alleen de kinderen waar Jos Martens en zijn vrouw voor zorgen.

Inmiddels zijn de oudste 3 kinderen woonachtig in Zimbabwe. Voor veel kinderen is onderwijs alleen haalbaar als zij op internaat zitten. Deze 3 kinderen hebben hun plekje daar gevonden. Zo kunnen de kinderen de band met Zimbabwe behouden. De oudste van het gezin heeft eindexamen gedaan en wacht nog op de uitslag. Zij wil graag een vervolgopleiding gaan doen. Ze is erg creatief en wil daar graag in verder gaan. Daar ondersteunen we haar natuurlijk graag bij.

  Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2013
 
  Inkomsten Uitgaven  
       
saldo 1-1-2013  €        56,64 chengetai children trust  € 24.500,00
vaste donateurs  € 19.395,00 onkosten website  €      113,00
activiteiten en speciale giften  €   5.431,00 bankkosten 2013  €      241,43
donatie websitekosten  €      113,00 onkosten website
 
saldo 31-12-2013  €      141,21
Totaal  € 24.995,64 totaal  € 24.995,64
  Financieel Jaaroverzicht Chengetai Children Trust 2013
Inkomsten Uitgaven
stichting chengetai children  € 24.500,00 eten en medicijnen voor de kinderen  €   3.635,27
extra donatie  €      240,00 schoolgeld/internaten etc.  €   6.052,23
extra huishoudelijke hulp  €   1.260,94
vaste lasten, huisvesting, energiekosten, kleding, e.d  €   5.505,94
ziektekostenverzekering  €   1.237,83
vervoer internaat zimbabwe/zuid-afrika  €   3.134,28
diversen  €      504,48
saldo 31-12-2013  €   3.409,03
totaal  € 24.740,00 totaal  € 24.740,00

Mede namens deze kinderen danken wij u nogmaals en hopen ook op uw steun in 2014.

Odiliapeel

januari 2014


Secretarieel en financieel Jaarverslag 2012


Woord vooraf

Een jaar waarin de basis is gelegd en de stichting  alles op een rijtje heeft gezet na een vliegende start in het eerste jaar. Natuurlijk zijn we ook actief gebleven om donateurs te werven en om via acties gelden binnen te halen. En niet zonder succes.   We zijn  bezig geweest met administratieve zaken die achter de schermen gebeuren. Zaken die geregeld moeten worden om goed gefundeerd verder te gaan en die de nodige tijd in beslag nemen. In dit verslag leest u wat de stichting gedaan heeft, wat er aan donaties is ontvangen en waar uw geld aan besteed is.

Het verslag

In de eerste vergadering op 17 januari hebben we, met trots, teruggeblikt op het eerste succesvolle jaar. Tegelijkertijd zijn we vooruit gaan kijken naar het nieuwe jaar en zijn er ideeën gaan borrelen voor nieuwe acties. Tevens is er goed gekeken naar de begroting van onze stichting en die van de Chengetai Children Trust, is het kasboek vastgesteld en  hebben we het jaarverslag opgesteld.

Het voorstel wat we hebben ingediend bij de organisatie van de Nacht van de Fooi, een initiatief vanuit de horeca om fooien toe te wijzen aan een goed doel, is helaas afgewezen.

In de loop van het jaar mochten we extra giften ontvangen. Hier zijn we erg blij mee. Het doet goed dat er aan ons en dus aan de kinderen in Zuid – Afrika gedacht wordt. Dit waren giften naar aanleiding van een verjaardagsfeest en een huwelijksviering.

Jos Martens, lid van Chengetai Children Trust, heeft een mooie presentatie gemaakt over het wel en wee van de kinderen op dat moment. Deze presentatie is ook bekeken door de kinderen van  Openbare Basisschool Mettegeupel, die in 2011 de kerstmarkt voor ons organiseerden en waarvan de opbrengst naar onze stichting ging. De reacties waren erg enthousiast en de kinderen vonden het erg leuk om te zien hoe het nu met de kinderen in Zuid – Afrika ging.

Begin juli is Jos Martens in Nederland geweest en hebben we hem ontmoet tijdens een informele bijeenkomst. We hoorden nu uit eerste hand over de kinderen, waar ze mee bezig zijn en hoe het met ze gaat. En dat waren erg goede verhalen. De kinderen ontwikkelen zich goed en gaan inmiddels allemaal naar school. Een inspirerende ontmoeting.

Ook dit jaar zijn we aanwezig geweest op de Schapendag in Odiliapeel met een boekenkraam. Ondanks het slechte weer hebben we weer een mooi bedrag binnengehaald en is dit zeker voor herhaling vatbaar. De firma Selten, glas-, schilder-, en decoratiewerken heeft daar in het bijzonder aan bijgedragen.

De kinderen van de Chengetai Children Trust hebben tekeningen gemaakt. Hiervan hebben we kaarten en boekenleggers laten maken. Deze verkopen we om zo onze inkomsten te vergroten.

Verder zijn we in 2012 druk geweest met het aanpassen en bijwerken van de website. De verfijning van het huishoudelijk reglement en het maken van een beleidsplan voor de ANBI. Dit krijgt zijn voltooiing in 2013. Veel gesprekken gingen over administratieve en financiële zaken. Hoe kunnen we zo voordelig mogelijk geld overmaken naar projecten en hoe bereiken we mensen zodat er nog meer donateurs / sponsors komen. Onder het kopje “Hoe ging het financieel” staan de cijfers over 2012.

Dank aan alle donateurs. Elke bijdrage werd met open armen ontvangen. In dit verslag zijn er slechts enkele genoemd. Dat wil niet zeggen dat andere bijdragen er niet toe deden. Integendeel. Zonder uw bijdrage hadden we al deze mooie dingen nooit kunnen doen. Dat zes kinderen uit een verscheurd gezin een beter leven krijgen komt mede door uw steun.

Hoe ging het financieel in 2012

  Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2012
  Inkomsten Uitgaven  
       
Saldo 1-1-2012  €         40,94 Chengetai Children Trust  €   25.325,00
Vaste Donateurs  €   19.050,05 Bankkosten/Kamer van Koophandel  €        197,85
Activiteiten en Speciale Giften  €     6.488,50 Drukkosten Kaarten/Boekenleggers  €         29,00
Sponsor Drukkosten  €         29,00
 
saldo 31-12-2012  €         56,64
Totaal  €   25.608,49 totaal  €   25.608,49

Toelichting

Cijfers zijn cijfers en zonder toelichting kun je er allerlei waarden aan geven. Wij doen dat gemakshalve voor u. Een behoorlijke inkomstenpost komt van onze donateurs die structureel per maand/kwartaal onze stichting ondersteunen. De inkomsten uit activiteiten zijn afkomstig van de Schapendag. De speciale giften zijn afkomstig van een verjaardagsfeest, een huwelijksviering en kerstmis 2012.

  Financieel Jaaroverzicht Chengetai Children Trust 2012
Inkomsten Uitgaven
Stichting Chengetai Children  €   25.325,00 Eten en Medicijnen voor   kinderen  €     4.857,94
Schoolgeld/Internaten etc.  €     8.304,88
Extra huishoudelijke hulp  €     2.315,00
Vaste lasten, huisvesting, energiekosten, kleding, e.d  €     5.790,71
Ziektekostenverzekering  €     1.046,40
  vervoer internaat zimbabwe/zuid-afrika  €     2.572,94
diversen  €        437,13
totaal  €   25.325,00 totaal  €   25.325,00

U ziet dat de inkomsten zonder al te veel vaste lasten rechtstreeks naar de Chengetai Children Trust gaan. De trust geeft dat geld uit aan voeding; medicijnen; schoolgeld; uniformen; huisvesting; energiekosten; kleding en extra huishoudelijke hulp. Vooral dat laatste is eg belangrijk om ervoor te zorgen dat een gezin met extra kinderen goed blijft draaien. Die extra huishoudelijke hulp is overigens afkomstig uit Zimbabwe. Haar loon gebruikt zij om familie in Zimbabwe te ondersteunen. Jullie steun gaat op die manier verder dan alleen de kinderen waar Jos Martens en zijn vrouw voor zorgen.

Inmiddels zijn de oudste 3 kinderen weer woonachtig in Zimbabwe. Voor veel kinderen is onderwijs alleen haalbaar als zij op internaat zitten. Deze 3 kinderen hebben hun plekje daar gevonden. Zo kunnen de kinderen de band met Zimbabwe behouden. Wij zijn blij dat de oudste 3 kinderen door de toelatingseisen gekomen zijn.

Mede namens deze kinderen danken wij u nogmaals en hopen ook op uw steun in 2013.

Odiliapeel

3  januari 2013

SECRETARIEEL EN FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011

Woord vooraf
Een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. Het eerste volledige kalenderjaar waarin de stichting zijn vleugels heeft uitgeslagen; de website vorm heeft gekregen; er meerdere acties zijn ingezet om fondsen te werven; een geweldige ambassadeur onze stichting aanbeveelt en ondersteunt. Het zijn zo maar wat grepen uit het afgelopen jaar. In dit verslag leest u wat de stichting gedaan heeft, wat er aan donaties zijn ontvangen en waar uw geld aan is besteed.

Secretarieel verslag
De oprichtingsvergadering op 12 januari 2011 was de afsluiting van werkzaamheden die veelal achter de schermen plaatsvonden. Het zoeken naar bestuursleden; het oprichten van de stichting; de ontwikkeling van een website. Het zijn enkele zaken die wel gedaan moesten worden en ook werden gedaan. Met groot enthousiasme en gedrevenheid werd de stichting leven ingeblazen en bekend gemaakt.

In maart mochten we Annemarie Verstappen als ambassadeur verwelkomen. Een mooi betrokken, maar vooral persoonlijk verhaal kleurt onze website. In deze vergadering kwam het idee naar voren de schapendag in Odiliapeel aan te grijpen onze stichting te promoten. Dat zou een aardig succes worden.

De ingelaste vergadering in juli was een mooi moment om Jos Martens oprichter van de Chengetai Children Trust, die op dat moment in Nederland verbleef, en onze ambassadeur Annemarie Verstappen uit te nodigen om diverse zaken uit te wisselen en stil te staan bij de stichtingsactiviteiten. De Chengetai Children Trust is op dit moment het belangrijkste project dat we ondersteunen.

De schapendag in Odiliapeel was een prima gelegenheid om onze stichting wat meer naamsbekendheid te geven. Een aardige opbrengst die mede tot stand kwam dankzij ondersteuning van Selten glas, schilder en decoratiewerken, de Spar en het Afrikamuseum.

Omdat potentiële sponsors vaak interesse hebben in afgebakende projecten werd Jos Martens gevraagd om daar eens over na te denken en met voorstellen te komen. Uiteindelijk kwam het project “schoolgeld” uit de bus. Dankzij flinke inspanningen van een van onze bestuursleden en de tomeloze inzet van onze ambassadeur had de openbare basisschool Mettegeupel uit Oss onze stichting uitgekozen als goed doel voor de Kerstmarkt van 2011. De opbrengst overtrof de stoutste verwachtingen.€ 1267,05 Het enthousiasme van de kinderen op de basisschool was aanstekelijk. Vooral de door Jos Martens gemaakte powerpointpresentatie maakte veel indruk.

In 2011 hebben we een voorstel ingediend bij de nacht van de Fooi. In 2012 wordt door de organisatie beslist of ons project daarvoor in aanmerking komt. We houden u op de hoogte.

In 2011 hebben we natuurlijk verder getimmerd aan een nog betere uitstraling en bekendheid van de stichting. Om alles in goede banen te leiden heeft onze stichting sinds 2011 ook een huishoudelijk reglement waarin alle belangrijke zaken zijn benoemd.

Soms blijven ideeën steken in goede bedoelingen. Bij onze stichting zijn die vertaalt naar de praktijk en dat resulteerde onder andere in een mooie folder, een prachtig logo voor de site en een goed resultaat voor de vindbaarheid van de website. Veel gesprekken gingen over financiële zaken. Hoe kunnen we zo voordelig mogelijk geld overmaken naar projecten. Onder het kopje “Hoe ging het financieel” staan de prachtige cijfers over 2011. We zijn daar trots op. Vooral de reactie van Jos Martens dat ze in 2011 zonder verlies hadden afgesloten heeft erg goed gedaan.

Het afgelopen jaar heeft veel goede zaken opgeleverd. We  zijn er nog niet, maar alle druppels zorgden voor een klein stroompje. Dank aan alle donateurs. Elke bijdrage werd met open armen ontvangen. In dit verslag zijn er slechts enkele genoemd. Dat wil niet zeggen dat andere bijdragen er niet toe deden. Integendeel. Zonder uw bijdrage hadden we al deze mooie dingen nooit kunnen doen. Dat zes kinderen uit een verscheurd gezin een beter leven krijgen komt mede door uw steun.

Financieel verslag

Financieel Jaarverslag Stichting Chengetai Children 2011
Inkomsten Uitgaven  
         
Vaste Donateurs €   15.454,90 Chengetai Children Trust €   18.715,00
Sponsor Notariskosten  €       410,55 Oprichtingskosten Notaris €        410,55
Activiteiten voor en door de Stichting €     1.537,00 Bankkosten/Kamer van Koophandel €        105,96
Speciale Giften €     1.870,00 Drukkosten Flyer €         80,00
Sponsor Drukkosten Flyer  €         80,00
saldo 31-12-2011  €         40,94
Totaal €   19.352,45 totaal €   19.352,45


Toelichting
Aan cijfers kun je allerlei waarden toedichten, vandaar een kleine toelichting. Een behoorlijke inkomstenpost van onze donateurs die structureel per maand/kwartaal onze stichting ondersteunen. De inkomsten uit activiteiten zijn afkomstig van de schapendag en de kerstmarkt en door de stichting georganiseerd. De speciale giften zijn afkomstig van een house warming, een jubileum, een afscheid en kerstmis 2011.

 

Financieel Jaaroverzicht Chengetai Children Trust 2011
Inkomsten Uitgaven
Stichting Chengetai Children  €   18.715,00 Voeding en Medicatie voor 6 kinderen  €     5.176,00
Schoolgeld en Uniformen  €     5.271,15
Extra huishoudelijke hulp  €     2.194,50
Vaste lasten, huisvesting, energiekosten, kleding, e.d  €     6.073,35
 
totaal  €   18.715,00 totaal  €   18.715,00

Toelichting

Vooral de extra huishoudelijke hulp is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat een gezin met 6 extra kinderen goed blijft draaien. Die hulp is overigens afkomstig uit Zimbabwe en zij gebruikt haar loon om haar familie in Zimbabwe te ondersteunen. Uw steun gaat op die manier verder dan alleen de 6 kinderen waar Jos Martens en zijn vrouw voor zorgen.

’s-Hertogenbosch 31 januari 2012