voortgansrapport 2022

Maunganidze Bouwproject, verslag 26 Januari 2022

Maunganidze Kindhearted Children’s Organisation (MKCO) is een kinderdoorgangs (wees) huis in Chitungwiza, de slaapstad van Harare, de hoofdstad van Zimbabwe. Maunganidze betekent “degene die bij elkaar brengt”. Het begin ligt in 1985 toen Mrs. Virginia Kadzunge voor de eerste keer in haar leven een weeskind adopteerde. Daarna nam zij regelmatig op verzoek van de sociale dienst in Harare (Department of Social Welfare)  in-de-steek-gelaten kinderen in huis. Hiervoor kreeg zij in 1990 een onderscheiding. Een jaar later begon zij met een groepje vrouwen van verschillende kerken een opvanghuis voor wezen en kwetsbare kinderen. De jaren negentig werden economisch steeds moeilijkere jaren maar Mrs. Kadzunge ging onvermoeibaar door met haar werk en het weeshuis werd al snel bekend als het meest betrouwbare overgangshuis in Chitungwiza en omgeving. In 2006 werd Maunganidze officieel geregistreerd als een opvanghuis (Private Voluntary Organisation 2/06), onder toezicht van het Department of Social Welfare van het Ministerie van Sociale Zaken. Sindsdien zorgt het voor kinderen die hen toegewezen worden door het Department of Social Welfare of die bij hen “gedropt” worden door het grote Chitungwiza ziekenhuis of door de politie, met wie zij ook nauw samenwerken. Maunganidze probeert die kinderen te ondersteunen door hen een dak boven het hoofd te bieden. Ze geven hen kleren en eten  en proberen ze (weer) op school te krijgen. Ze geven hen medische en psycho-sociale hulp en proberen zo goed als het kan als hun “ouders” te fungeren. Het gaat om kinderen die slachtoffer zijn van misbruik (fysiek en seksueel geweld), verwaarloosde kinderen, enkelvoudig of dubbele wezen, HIV positieve kinderen, in de steek gelaten kinderen, straatkinderen etc. Hun leeftijd varieert van babies tot 18 jaar oud (jongens en meisjes). Het weeshuis wordt bestuurd door een Committee met vertegenwoordigers van kerken en andere maatschappelijke organisaties. Inkomsten komen van lokale kerken en giften van individuen; hiervan worden de huur van het huis, waar zij gehuisvest zijn, en alle lopende dagelijkse uitgaven betaald. Al het werk wordt door vrijwilligers gedaan. Het weeshuis fungeert ook als een Blijf-van-mijn-lijf huis voor vrouwen; tijdens hun verblijf helpen die ook in de zorg voor de kinderen.

 

Ons eerste contact met Maunganidze Kindhearted Children’s Home dateert van begin 2016 toen Everjoyce Martens van een vriendin over hen hoorde. Al gauw werd duidelijk dat het hier een mooi initiatief betrof maar dat het in zwaar weer verkeerde. Weliswaar gaven bedrijven zoals ZOWA Medical en Holiday Inn, kerken, SOS Kinderdorpen Zimbabwe en individuen nog steeds steun maar vooral in de vorm van goederen en diensten. Het weeshuis

dreigde in ernstige problemen te raken omdat het niet alleen de huur al een tijd niet betaald had maar ook van water en electriciteit afgesloten dreigde te worden.

Om de eerste nood te lenigen werd een goede vriend in Harare (Ngoni Katsvairo) gevraagd snel de meest essentiële etenswaren te kopen en af te leveren.

 

Een maand later brengt Jos Martens, namens de Chengetai Children Trust, geregistreerd in 2011 in buurland Zuid Afrika, een bezoek aan het weeshuis. Hij brengt daarvan verslag uit aan de Stichting Chengetai Children (de Trust’s zusterorganisatie in Nederland) en die besluit in januari 2017 een aanvraag voor steun voor de dagelijkse kosten in te dienen bij de Peel Missie Tour. De PMT organiseert elk jaar in september in Odiliapeel een fietstocht om fondsen te werven voor goede doelen. Zij keuren de aanvraag goed en op 12 December 2017 wordt voor de eerste keer geld overgemaakt. Tot tot op heden is dit elk jaar gedaan.

In november 2017 vindt een coup plaats in Zimbabwe waarbij president Mugabe wordt afgezet en opgevolgd door zijn even hardhandige vice-president Munangagwa. Het gewone leven wordt daarna toch weer zo goed mogelijk opgepakt, mede ook door de aanvankelijke euforie over de val van Mugabe en de “witte broodsweken” van zijn opvolger.

Op 5 april 2018 brengen Jos Martens en Ngoni Katsvairo een uitgebreid bezoek aan Maunganidze. Viriginia Kadzunge en andere leden laten hen het weeshuis zien en vertellen uitgebreid over hun geschiedenis. Al gauw wordt duidelijk dat Victoria’s grootste droom vanaf het begin het bouwen van een eigen weeshuis is geweest, onder andere omdat de huur van de huidige accommodatie hun grootste kostenpost is en hun toekomst daardoor erg onzeker. Al 5 jaar eerder hebben zij van de Manyame gemeente vlakbij Harare een stuk land van 2.000 m2 toegewezen gekregen in het Dema district. Tot dan toe hebben zij daar mais voor eigen consumptie verbouwd (mais is Zimbabwe’s stapelvoedsel) wat hen helpt bij het zeker stellen van de dagelijkse maaltijd.

Na het bezoek vindt Maunganidze een architect bereid om een ontwerp te maken voor 3 huizen en een administratieblok. Gebaseerd hierop dienen zij in augustus 2018 een project voorstel in, wat helaas vanwege het prijskaartje van U$ 358,000 onhaalbaar is. In overleg wordt daarom besloten om te kijken of er om te beginnen voor één huis financiering gevonden kan worden. Daarmee komen de geraamde kosten rond de U$ 35.000 te liggen; verschillende inschrijvingen in 2019 bevestigen dit. Mr. Katsvairo wordt formeel gevraagd om als contactpersoon met Maunganidze te fungeren, hen met advies bij te staan en verdere ontwikkelingen te overzien. Katsvairo is een bevriende accountant die in Harare woont en bovendien de nodige bouwervaring heeft.

Helaas blijkt het werven van fondsen voor de eigenlijke bouw nog steeds heel moeilijk. Verschillende organisaties tonen interesse om steun te geven maar omdat zij maar een deel van de bouwkosten kunnen financieren wacht men op toezeggingen van andere donors alvorens zichzelf te committeren. Onder die voorwaarde zegt in maart 2019 een Nederlandse donor haar steun toe.

 

Het Maunganidze team laat zich inmiddels allerminst de wind uit de zeilen nemen en organiseert op 17 november 2018 een “ground breaking” ceremonie waarbij officieel het startschot voor de bouw wordt gegeven. ZANU-PF gemeenteraadslid voor Dema is de eregast.

Met giften van well-wishers omheinen ze in september 2019 de kavel. Zij slagen er zelfs in om door middel van lokale fondswerving een klein huisje te bouwen voor een bewaker die in de toekomst de bouwmaterialen zal bewaken.

In februari 2020 brengt Ngoni Katsvairo het weeshuis wederom een bezoek om te kijken hoe de zaken er voor staan en verslag uit te brengen van onze pogingen geinteresseerde donors over te halen de start van de bouw financieel te ondersteunen.

Op 17 oktober 2020 sterft tot ieders verdriet Virgina Kadzunge. Dit sterkt het team rond haar echter alleen maar om met extra energie haar droom te vervullen. Nieuwe bestuursleden worden gezocht en Mrs. Rudo Mangwiro, bestuurslid van het eerste uur, wordt benoemd tot de nieuwe directeur van het weeshuis.

Begin 2021 komt het goede nieuws dat een privé donor zich bereid heeft verklaard om het voortouw te nemen bij de bouw van de eerste woonunit. Op 31 mei 2021 tekent zij een contract met Maunganidze en daarmee kan met de bouw van het eerste huis begonnen worden. Administratieve en organisatorische werkzaamheden, onder leiding van Ngoni Katsavairo, nemen daarna nog de nodige tijd in beslag. Zo wordt, op basis van het originele ontwerp, een onafhankelijke expert gecontracteerd om een  bestek (bill of quantities) te maken. Dit is een heel gedetailleerd overzicht van alle materialen die nodig zijn. Gebaseerd hierop dienen aannemers hun offerte in en het dokument kan ook gebruikt worden om het verbruik van alle materialen bij te houden.

Halverwege september en op 1 oktober wordt in totaal Euro 6.500 overgemaakt; daarna gaat het werk van start. Allereerst wordt er een, op zonne-energie werkende, put geslagen en 20.000 bakstenen worden afgeleverd.

 

Ngoni Katsvairo stuurt een gedetaillerd financieel verslag, ondersteund met kopieën van all rekeningen. Hierdoor aangemoedigd besluit de Stichting Chengetai Children ook mee te doen en op 31 december 2021 wordt Euro 5.000 overgemaakt. Hiervan koopt Maunganidze de nodige materialen voor de fundering zooals zand, stenen en cement. Na het tekenen van het contract met de aannemer wordt in de derde week van januari 2022 uiteindelijk met de eigenlijke bouw begonnen.

Voorwaar, een geschiedenis van toewijding en doorzettingsvermogen in gang gezet door de droom van Virginia Kadzunge en verder gedragen door een team van zeer toegewijde mensen.

 

26 januari 2022

Chengetai Children Trust, Everjoyce en Jos Martens